Santo Tomas - Olentzero 2016 http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/ Santo Tomas - Olentzero 2016 Santamas Jaiak Euskal Etxean http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203445434 203445434 Santamas Jaiak Euskal Etxean http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203445435 203445435 Haur Jolasak http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452519 203452519 Haur Jolasak ahulki dantzariak http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455332 203455332 Olenmtzeroren Etorrera http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452512 203452512 Olentzeroren etorrera http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452517 203452517 Olentzero http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452516 203452516 Olentzero+Olatz+Nahia eta Elsa http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452486 203452486 Olentzero eta Unai http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452510 203452510 Olentzero Olatzekin http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452514 203452514 Olentzero heldu berri http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452487 203452487 Olentzero opariak ematen http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455321 203455321 Olentzero opariak ematen http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455322 203455322 Olentzerori begira http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452515 203452515 Olentzero Nahiarekin http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455331 203455331 Olatz Olentzerorekin eta haurrak itxaroten http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455326 203455326 haurrak beren izenak esateko ixaroten http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455324 203455324 Jendea Olentzerori begira http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455330 203455330 haurrak beren izenak esateko ixaroten http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455327 203455327 Olentzero Nahiarekin http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455328 203455328 Olentzero Nahiarekin http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455325 203455325 Opariak zabaltzen Elsa, Olatz, Nahia eta Carol http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455333 203455333 Opariak zabaltzen Olatz eta Nahia http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203455334 203455334 Otarren loteria iragartzen haurrak http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452490 203452490 Otarraen loteria iragartzen haurrak, Lehena Itziar irabazle http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452492 203452492 Itziarrek irabaziko duen otarra http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452539 203452539 Otarraen loteria iragartzen haurrak, bigarren irabazlea Olatz http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452496 203452496 Itziar Otarra irabazi hostean http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452526 203452526 Olatz loterian irabazitako otarra jasotzen http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452488 203452488 Olatz Otarra irabazi hostean http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452536 203452536 Azken otarra http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452491 203452491 Joseba Alabarekin http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452493 203452493 Janelle eta Carol http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452489 203452489 Baraxil eta Itziar http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452499 203452499 Iban eta Joseba http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452498 203452498 Alicia and Happy Chef http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452500 203452500 Diverse group http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452501 203452501 Janelle http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452502 203452502 Enrique eta Inaki http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452507 203452507 Pintxoak prest http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452532 203452532 http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452503 203452503 Baraxil eta Carol http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452504 203452504 Baraxil eta Janelle dantzan http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452508 203452508 Gari eta Jon http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452505 203452505 Baraxil eta Janelle dantzan http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452509 203452509 Gari eta Itziar sukaldean http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452511 203452511 Sukaldean janaria gertatzen http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452520 203452520 Sukaldariak http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452513 203452513 Gari barran http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452522 203452522 denok hospatzen http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452537 203452537 Gari eta Jon barran http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452531 203452531 Jo ta sue jaten !! http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452535 203452535 Txistorra http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452521 203452521 DJ musika jartzen http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452529 203452529 Pintxoak prest http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452534 203452534 Zorionak Dekorazioa http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452530 203452530 Sagardoa http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452523 203452523 Pintxoak prest http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452533 203452533 dekorazioa http://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=203452527 203452527