Olentzero - San Tomas 2017 https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/ Olentzero - San Tomas 2017 Olentzero haurrekin Neree, Nahia, Elsa, Mikel, Olatz, Alazne, Nahia eta Olentzero https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709868 204709868 Olentzero Mikelekin https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709864 204709864 Olentzero Elsakin https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709865 204709865 Olentzero opariak ateratzen https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709867 204709867 Olentzero haurrekin Neree, Nahia, Elsa, Mikel, Olatz, Alazne, Nahia eta Olentzero https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709869 204709869 Olentzero Nahiarekin https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709871 204709871 Olentzero Nahiarekin https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709872 204709872 Olentzero Elsarekin https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709873 204709873 Santamask ospatzen https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709874 204709874 Santamask ospatzen https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709875 204709875 Santamasak Afaria https://www.newyorkbasqueclub.com/apps/photos/photo?photoID=204709876 204709876